0.00 €
Produkt bol pridaný do košíka
img
Ostatné produkty v košíku
produktov v košíku
Medzisúčet
0

Pravidlá používania „cookies“

Zásady používania sieťových dokumentov

Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o. so sídlom Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, IČ: 35909790, využíva pri poskytovaní svojich služieb na webových stránkach www.asko-nabytok.sk (ďalej iba „webové stránky“) za účelom zaistenia efektívneho využívania webových stránok súbory „cookies“.

Čo sú to „cookies“?

Cookies sú súbory, ktoré ukladajú informácie o Vašom webovom prehliadači. Dokážu rozpoznať, či ste webovú stránku už v minulosti navštívili, alebo nám povie, ktorá časť webových stránok je najobľúbenejši­a.Umožňujú nám zistiť, ktoré konkrétne stránky si naši užívatelia prehliadajú a koľko času na nich trávia.Vďaka tomu môžeme webové stránky lepšie prispôsobiť potrebám užívateľov a ponúknuť rozmanitejšiu skúsenosť.

Ďalej „cookies“ používáme k tomu, aby sme Vašu ďalšiu návštěvu prispôsobili Vašim užívateĺským očákavaniam (bez toho, aby sme Vás osobne identifikovali). Na základe „cookies“ dokážeme odlíšiť jednotlivých užívateľov o seba a prispôsobiť tak obsah konkrétnym preferenciám, nedokážeme ale užívateľov identifikovať a ani nemáme prístup k zariadeniam užívateľa.

Aké sú typy „cookies“?

„Cookies“ je možné deliť na jednotlivé typy, a to v závislosti na tom, aká je ich doba využitia, podľa ich potreby a ďalej podľa toho, ktorý subjekt ich do Vášho zariadenia umiestnil nasledovne:

 • krátkodobé „cookies“: sú aktívne počas aktuálnej relácie prehliadania a obvykle majú krátku dobu platnosti (1–2 minuty – 1–2 dni);
 • dlhodobé „cookies“: sú aktívne po dlhšiu dobu, ktorá sa môže u jednotlivých „cookies“ líšiť a je definovaná nami jako prevádzkovateľom webových stránok;
 • „cookies prvej strany“: sú vytvárané priamo nami jako prevádzkovateľom webovej stránky v postavení správcu osobných údajov a údaje z nich môžeme získavať iba my;
 • „cookies“ tretích strán: sú vytvárané správcami osobných údajov odlišných od prevádzkovateľa webových stránok;, tieto „cookies“ neukladá do zariadenia užívateľa pri otvorení webových stránok navštívená webová stránka, ale tretia strana; táto tretia strana môže získavať informácie o tom, ako si užívateľ prehliada navštívené webové stránky; jedná sa napríklad o inzerentov alebo poskytovateľov analytických služieb;
 • nevyhnutné „cookies“: sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok a ich funkcií;, automaticky sa mažú ihneď po uzatvorení prehliadača, tieto „cookies“ nie je možné zakázať
 • funkčné „cookies“: umožňujú personalizáciu webových stránok zaznamenávaním individuálních preferencií užívateľa, umožňujú automatické vyplňovanie polí alebo dokonca identifikáciu užívateľov pri prihlasovaní k ich online účtu, vďaka nim je používanie webových stránok rýchlejšie a plynulejšie;
 • výkonnostné „cookies“: umožňujú analyzoavť návštevnosť, chovanie užívateľov pri prehliadaní, sledovať interakcie návštevníkov s obsahom webových stránok, poskytovať údaje o počte návštevníkov a dobe strávenej na webových stránkach, pomáhajú nám zlepšiť výkonnosť webových stránok a k zostavovaniu štatistík;
 • „cookies“ pre personalizovanú reklamu: ukladajú informácie o chovaní užívateĺov prostredníctvom sledovania zvyklostí a histórie prehliadania a vďaka tomu zobrazujú užívateľom personalizované reklamy.

K čomu sa“cookies“ používajú?

„Cookies“ na našich webových stránkach využíváme predovšetkým k týmto účelom:

 • prispôsobenie nastavenia webových stránok pre jednotlivých užívateľov;
 • monitorovanie webových stránok za účelom získania informácií o prihlásení a odhlásení registrovaných užívateľov
 • sledovanie analytických dát umožňujúcich nám vyhodnocovať obsah, o ktorý máte na webových stránkach záujem;
 • pre zabezpečenie našich webových stránok, kedy nám „cookies“ napomáhajú pri overovaní užívateľov a slúžia k prevencii podvodného jednania a ochrane užívateľských dát;
 • marketingová činnost vrátane nepersonalizovanej reklamy, umožňujúca zobrazovať Vám všeobecnú reklamu na naše produkty a personalizované reklamy, vďaka čomu je možné prispôsobiť reklamu podľa Vašich konkrétnych záujmov a preferencií.

Nastavenie „cookies“

„Cookies“ je možné vo Vašom prehliadači zmazať alebo zakázať. Internetové prehliadače vo východiskovom nastavení ukladanie „cookies“ umožňujú. Túto funkciu môžete v nastavení prehliadača zakázať a už uložené súbory zmazať. Môžete taktiež prehliadač nastaviť tak, aby Vás upozornil na každé odoslanie súboru „cookies“ do zariadenia. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek počas využívania webových stránok zmeniť. Zmenu môžete urobiť kliknutím na odkaz https://www.asko-nabytok.sk/?….

V prípade, že nechcete, aby Vaše zariadenia sťahovali akékoľvek súbory „cookies“ môžete používať na niektorom z bežných internetových prehliadačov (napr. Chrome, Firefox) funkciu anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, poprípade si v internetovom prehliadači môžete ukladanie „cookies“ úplne zakázať. Je však dôležité zdôrazniť, že zákaz či obmedzenie týchto súborov zníži kvalitu užívateľskej skúsenosti s prehliadaním webových stránok a v prípade technických a funkčných „cookies“ môže viesť k chybám vo fungovaní stránok.

Cookies tretích strán

V rámci cookies používáme našich zmluvných partnerov. Tieto cookies sú spravované tretími stranami a ASKO – Nábytok, spol. s r.o. nemá prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát. Jedná sa najmä o inzertné a reklamné systémy, alebo systémy pre analýzu návštevnosti webových stránok.

Vaše práva v súvislosti s užívaním „cookies“

V súvislosti s užívaním „cookies“ máte právo zakázať, alebo povoliť umiestňovanie „cookies“ pomocou nastavenia „cookies“, vyžiadať si informácie, aké Vaše osobné údaje sú spracovávané a vysvetlenie ohľadne ich spracovávania, vyžiadať si prístup k Vašim osobným údajom a nechať ich aktualizovať, prípadne opraviť aleno požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je právnymi predpismi stanovené inak a obrátiť sa na nás, alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, www.vlada.gov.sk, v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

Svoje prípadné požiadavky alebo otázky ku spracovaniu Vašich osobných údajov Vám budú zodpovedané po ich zaslaní na adresu sídla spoločnosti ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o. uvedenú vyššie.