0.00 €
Produkt bol pridaný do košíka
img
Ostatné produkty v košíku
produktov v košíku
Medzisúčet
0

Správa sťažností

Porušenie oznamujte anonymne a dôverne
Správa sťažnosti pri porušení zákona
Nahlásiť teraz
Podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci preverujeme všetky oznámenia a dôkladne ich prešetrujeme.

Podrobnosti o systéme oznamovateľov

Základným kameňom oznamovacieho systému je zásada anonymity. Zaručujeme vám, že poskytujeme najvyššiu možnú ochranu oznamovateľom, dotknutým osobám aj zamestnancom, ktorí sa podieľajú na objasnení daného oznámenia. Netoleruje sa nátlak na oznamovateľov a ani na žiadne osoby, ktoré presadzujú korektné správanie. Pre dotknutú osobu platí prezumpcia neviny, pokiaľ nie je preukázané, že sa dopustila protiprávneho konania. Vyšetrovanie prebieha pri zachovaní maximálnej dôvernosti. K informáciám sa pristupuje nepredpojato, ich spracovanie je rýchle a celý proces je zabezpečený.

Spravedlnost