0.00 €
Produkt bol pridaný do košíka
img
Ostatné produkty v košíku
produktov v košíku
Medzisúčet
0

Súhlas s obchodným oznámením

V súlade s novú právnú úpravou, je možné zasielať informácie obchodného charakteru na kontakty elektronické pošty získané od klientov, iba se súhlasom adresáta.

Odoslaním formulára, ste udelili v súlade se zákonom č. č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“), súhlas se spracovaním poskytnutého elektronického kontaktu spolocnosti ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. Sídlo: Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, k zaradenie do databáze za účelom zasielania obchodných oznámení týkajúce sa ponuky sortimente prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona 480/2004 Zz na na dobu neurčitú.

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu.

Zákazník má právo v súlade s § 20 ods. 1 ZOOÚ vyžadovať:

  • informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZOOÚ,
  • presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo odpis jej osobných údajov,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZOOÚ,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu ZOOÚ.

Zpět